1.

تریپس Stenchaetothrips faurei (Bhatti) (Thys.: Thripidae): گزارش جدیدی از مزارع برنج ایران

دوره 11، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 79-82
مجید میراب بالو؛ خدیجه عباسی؛ طیبه علی زمانی؛ سعید افضلی نیا

2.

تغییرات جمعیت و پراکنش فضایی تریپس گندم (Haplothrips tritici) در مزارع گندم شهرستان ایوان (استان ایلام)

دوره 7، شماره 3، دی 1396، صفحه 67-76
بهزاد میری؛ ناصر معینی نقده؛ مجید میراب بالو

3.

زنجرک چنار، Edwardsiana iranicola Zachvatkin: تغییرات جمعیت، پراکنش فضایی و خسارت آن در فضای سبز شهری استان ایلام، ایران

دوره 11، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 15-24
مجید میراب بالو؛ بهزاد میری؛ طیبه علی زمانی

4.

شناسایی دشمنان طبیعی تریپس افرا (Taeniothrips inconsequens (Uzel) (Thy.: Thripidae در استان ایلام

دوره 6، شماره 3، آذر 1395، صفحه 83-87
مجید میراب بالو

5.

کارآیی تله‌های چسب‌دار رنگی و تله‌های سطلی رنگی در جلب گونه‌های مختلف تریپس‌ (Insecta: Thys.) در مزارع حبوبات استان ایلام

دوره 10، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 33-45
بهزاد میری؛ ناصر معینی نقده؛ حسنعلی واحدی؛ مجید میراب بالو

6.

کارآیی کارت‌های چسبدار رنگی در جلب تریپس‌ها در جنگل‌های بلوط استان ایلام

دوره 10، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 93-97
مجید میراب بالو؛ بهزاد میری

7.

مطالعه فلور، اشکال زیستی و پراکنش جغرافیایی پوشش‌گیاهی و بانک بذر خاک منطقه حفاظت‌شدة مانشت و قلارنگ در استان ایلام

دوره 4، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 59-73
مهدی حیدری؛ مصطفی نادری

8.

وضعیت درختان خشکیده در جنگل های زاگرس (مطالعه موردی: جنگل‌های منطقۀ بیوره استان ایلام)

دوره 1، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 329-340
علی مهدوی؛ جواد میرزایی؛ امید کرمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب