1.

بهینه سازی مصرف حشره کش کلرپایریفوس علیه شب پره هندی Plodia interpunctella ، شب پره مدیترانه ای آرد Anagasta kuehniella و شب پره موم خوار بزرگ Galleria mellonella با روش سطح پاسخ در شرایط آزمایشگاهی

دوره 8، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 69-82
علیرضا شعبانی نژاد؛ مریم عجم حسنی

2.

بهینه سازی مصرف سم دلتامترین علیه شب پره موم خوار بزرگ Galleria mellonella L. با روش سطح پاسخ در شرایط آزمایشگاهی

دوره 6، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 53-62
علیرضا شعبانی نژاد؛ مریم عجم حسنی؛ بهنام تفقدی نیا

3.

تعداد بهینه گاو نر تحت آزمون نتاج در شرایط انتخاب همزمان برای تولید شیر، چربی و پروتئین در گاوهای هلشتاین ایران

دوره 2، شماره 3، آذر 1392، صفحه 11-20
سعید شادپور؛ عبدالاحد شادپرور؛ نوید قوی حسین زاده

4.

جایگاه نظریه گراف در تحلیل و مدل سازی شبکه ارتباطی: از نظریه تا کاربست، مطالعه موردی: بافت فرسوده شهر رشت

دوره 5، شماره 4، دی 1400، صفحه 213-237
زهرا سیف ریحانی؛ علی اکبر سالاری پور

5.

طرح اختلاط بتن با استفاده از اصول بهینه سازی و بر اساس نتایج آزمایشگاهی

دوره 4، شماره 2، تیر 1390
علیرضا حبیبی؛ هومن صفّاری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب