1.

استراتژی‌های بخشی و رژیم‌های ژئوپلیتیکی، ژئواکونومیکی و ژئوکالچری آمریکا در نظم‌سازی جهانی و منطقه‌ای

دوره 10، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 31-60
رحیم بایزیدی

2.

تحلیل ژئوپلیتیکی رویارویی ایالات متحده و روسیه در قطب شمال

دوره 2، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 153-174
سجاد کریمی پاشاکی؛ روح الله منعم؛ محمدصادقی یحیی پور

3.

شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر اجرای استراتژی‌های سازمانی در سازمان‌های ورزشی دولتی ایران

دوره 6، شماره 1، مرداد 1396، صفحه 1-18
اسماعیل ملک اخلاق؛ زهرا تسلیمی؛ محمد ریحانی؛ نسترن سلیمی

4.

طراحی مدل قیمت‌شکنی و راهبرد ضد قیمت‌شکنی در بازار ورزش ایران

دوره 10، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 88-101
رحمان محمدی؛ شهاب بهرامی؛ حسین عیدی

5.

طراحی نقشه و جاری سازی استراتژی های توسعه مربیان فوتبال ایران با رویکرد BSC

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1402
سمیه عمادی؛ غلامرضا جباری

6.

طراحی نقشه و جاری سازی استراتژی های توسعه مربیان فوتبال ایران با رویکرد BSC

دوره 11، شماره 3، آبان 1401، صفحه 80-82
سمیه عمادی؛ ظهراب گوهری؛ غلامرضا جباری

7.

طراحی و تدوین استراتژی توسعه ورزش های بومی سنتی بلوچستان

دوره 6، شماره 2، آبان 1396، صفحه 189-204
ملک محمد محمدی؛ محسن غفرانی

8.

نگرشی تئوریک بر تحلیل تئوری سیکلی و کارآمدی آن در سیاست خارجی

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 79-116
محمدرضا فرجی

9.

نهادینه‌سازی اقتصاد مقاومتی در ورزش ایران

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 110-124
وحید حاجی حیدری؛ رسول نظری؛ ایمان یاستانی فر


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب