1.

الگوی ساختاری روتیفر (Rotifera Cuvier, 1798) مناطق پیربازار، شیجان و بهمبر در تالاب انزلی و ارتباط آن با شاخص‌های محیطی

دوره 6، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 39-60
قاسم ناصر علوی؛ علی بانی؛ سیامک باقری

2.

برخی خصوصیات تولیدمثلی صدف آنودونت (Anodonta cygnea) تالاب انزلی

دوره 8، شماره 3، آذر 1399، صفحه 73-97
محدثه احمدنژاد؛ همایون حسین‌زاده صحافی؛ محمد صیاد بورانی؛ سهراب دژندیان؛ حسین خارا

3.

شناسایی و تفکیک گونه‌های جنس Limnodrilus ((Claparède, 1862) Oigochaeta, Tubificidae) در تالاب انزلی

دوره 3، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 15-28
اکرم سادات نعیمی؛ فاطمه نظرحقیقی کیساری؛ علی صالح زاده

4.

مطالعه تغییرات بافتی کلیه و کبد چنگر نوک سرخ (Gallinula chloropus Linnaeus, 1758) بعنوان شاخص زیستی آلودگی تالاب انزلی

دوره 1، شماره 1، آذر 1392، صفحه 1-18
ایلیا اعتمادی دیلمی؛ یعقوب محمدی؛ نگین سلامات

5.

مقایسه شاخص‌های ریختی و تولیدمثلی جمعیت‌های مهاجر ماهی سفید (Rutilus kutum ) فرم بهاره و پاییزه به تالاب انزلی

دوره 11، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 71-94
دانیال گروهی؛ سیدحامد موسوی ثابت


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب