1.

آسیب‌شناسی برنامه‌های آمایش سرزمین در استان گیلان

دوره 3، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 1-20
رحیم سرور؛ محمدعلی خلیجی

2.

اولین گزارش دو گونه از کنه های خانواده (Ameroseiidae (Acari: Mesostigmata از ایران و گیلان

دوره 3، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 67-71
جلیل حاجی زاده؛ سارا رامرودی؛ پتر مسان

3.

بازنگری و کلید شناسایی کنه‌های خانواده Laelapidae (Acari: Mesostigmata) استان گیلان

دوره 8، شماره 3، آذر 1397، صفحه 15-29
جلیل حاجی زاده؛ امید جوهرچی

4.

بررسی فون و تنوع زیستی کنه‌های خاکزی خانواده (Laelapidae (Acari: Mesostigmata در جنوب استان گیلان

دوره 5، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 73-84
سارا رامرودی؛ جلیل حاجی زاده؛ آزاده کریمی ملاطی

5.

تحلیل جامع آمیخته بازاریابی گردشگری ورزشی در استان گیلان با رویکرد 7 پی

دوره 9، شماره 2، تیر 1399، صفحه 52-68
شهاب حسیبی؛ وحید شجاعی

6.

فون کنه های خانواده (Cheyletidae (Acari: Trombidiformes در زیستگاه های مختلف بخش مرکزی استان گیلان و تعیین گونه های غالب

دوره 8، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 15-27
صفورا سالارزهی؛ جلیل حاجی زاده؛ حسن پوربابائی؛ مسعود حکیمی تبار

7.

فون کنه های فیتوزئید (Phytoseiidae :Mesostigmata) درختچه های تمشک در استان گیلان

دوره 2، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 1-12
پژمان تاجمیری؛ جلیل حاجی زاده

8.

فون و کلید شناسایی کنه‌های پیش‌استیگمای (Acari: Prostigmata) مرتبط با گلخانه‌ها در شهرستان رشت

دوره 11، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 1-14
امیر قاسمی؛ جلیل حاجی زاده

9.

مطالعه میزان آلودگی ماهیان سیم (Abramis brama (Berg, 1905 رودخانه سیاه درویشان استان گیلان به سستود لیگولا اینتستینالیس Ligula intestinalis (Linnaeus, 1758) و بررسی تنوع مولکولی جدایه های بدست آمده با استفاده از ارزیابی ناحیه ریبوزومی ITS2

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1402
عماد احمدی آرا؛ علی نیک پی

10.

معرفی و کلید شناسایی 21 گونه از کنه‌های شکارگر فیتوزئیده (Acari: Phytoseiidae) مرتبط با کنه‌های اریوفید (Acari: Eriophyoidea) در استان گیلان

دوره 3، شماره 3، آذر 1392، صفحه 21-31
سید محمد عادلی؛ جلیل حاجی زاده؛ رضا حسینی

11.

معرفی و کلید شناسایی کنه های بی استیگمای (Acari: Astigmata) انباری برنج در استان گیلان

دوره 2، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 31-40
جواد نوعی؛ جلیل حاجی زاده؛ هادی استوانسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب