1.

اثرات کشندگی و زیرکشندگی حشره‌کش کلوتیانیدین و روغن تابستانه روی فراسنجه‌های جدول زندگی و روند جمعیتی شته مومی کلم Bravicoryne brassicae (Hem.: Aphididae)

دوره 13، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 17-34
مهدی پیری اوچ تپه؛ فریبا مهرخو؛ مریم فروزان

2.

تاثیر اسید جیبرلیک روی پراسنجه‌های رشد جمعیت شته مومی کلم (Brevicoryne brassicae L.) در کلم (Brassica oleracea L.)

دوره 12، شماره 3، آذر 1401، صفحه 33-43
صبا عطایی اسفهلان؛ جبرائیل رزمجو؛ علی اصغر فتحی؛ بهرام ناصری؛ فرناز سیدی صاحباری؛ عسگر عباداللهی

3.

ترجیح طعمه لارو پشه (Diptera: Cecidomyiidae) Aphidoletes aphidimyza Rondani نسبت به شته های مومی کلم، جالیز و اقاقیا در شرایط آزمایشگاهی

دوره 2، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 13-20
خدیجه مداحی؛ احد صحراگرد؛ رضا حسینی

4.

ترجیح غذایی کفشدوزک (Hippodamia variegata (Col.: Coccinellidae روی دو گونه شته Lipaphis erysimi و Brevicoryne brassicae

دوره 3، شماره 3، آذر 1392، صفحه 11-19
طاهره علایی ورکی؛ حسین الهیاری

5.

تعیین الگوی توزیع فضایی شته مومی کلم Brevicoryne brasicae و زنبور پارازیتوئید Diaeretiella rapae و ایجاد یک برنامه نمونه برداری با سطح دقت ثابت

دوره 4، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 1-10
بهاره امینی؛ حسین مددی

6.

فراسنجه‌های زیستی شته مومی کلم، Brevicoryne brassicae (L.) در مواجهه با غلظت زیرکشنده (LC25) کلرفلوآزورون

دوره 12، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 21-34
هانیه رجبی؛ سیّدعلی صفوی؛ مریم فروزان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب