1.

آرایه‌های پیرنگ‌ساز»‌ در داستان‌های کودک: با رویکرد نشانه‌شناسی

دوره 6، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 107-134
امیر حسین زنجانبر

2.

تحلیلِ فرمالیستی پیرنگ در داستان های کوتاه معاصر فارسی

دوره 4، شماره 13، مهر 1389، صفحه 61-83
محمود رضایی دشت ارژنه؛ قدرت قاسمی پور

3.

ساخت روایی قصه در مثنوی

دوره 7، شماره 25، مهر 1392، صفحه 91-111
بهروز مهدی زاده فرد


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب