1.

اثر افزایش دمای خاک با استفاده از مالچ پلاستیکی بر جوانه‎زنی و بنیه بذر علف‏های هرز تاج خروس (Amaranthus retroflexus)، سلمه‏تره (Chenopodium album) و یولاف وحشی (Avena fatua)

دوره 7، شماره 3، مهر 1399، صفحه 361-374
علی کریمیان؛ محمدرضا بازیار

2.

اثر پرایمینگ با مواد ارگانیک بر جوانه‌زنی و فعالیت برخی آنزیم‌های گیاهچه زیره سبز (Cuminum cyminum L.) تحت تنش خشکی

دوره 10، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 1-13
روما کلهر منفرد؛ فرزاد پاک‌نژاد؛ محمدنبی ایلکایی

3.

اثر دگرآسیبی عصاره آبی گلرنگ (Carthamus tinctorius)بر جوانه‌زنی، رشد گیاهچه و فعالیت‌های آنزیمی علف هرز یولاف وحشی(Avena fatua) و سوروف (Echinochloa crus-galli)

دوره 6، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 79-91
عادل مدحج؛ روزبه فرهودی؛ اعظم قلی راده

4.

ارزیابی مولفه‌های جوانه‌زنی، آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانت و هدایت الکتریکی بذرهای لوبیا چیتی (Phaseolus vulgaris L) بدست آمده از پیش‌تیمار بذرهای مختلف گیاه مادری

دوره 3، شماره 4، دی 1395، صفحه 53-65
فاطمه مهاجری؛ محمود رومرودی؛ منصور تقوایی؛ محمد گلوی

5.

ارزیابی ویژگیهای کمی و بیوشیمیایی جوانه زنی بذر ژنوتیپ‌های کینوا (Chenopodium quinoa Willd.) تولید شده در شرایط آب و هوایی کرج

دوره 10، شماره 4، دی 1402، صفحه 31-49
صدف گیلانی نیا؛ سید محمدرضا احتشامی؛ مسعود اصفهانی؛ محمود باقری

6.

بررسی اثر پوشش دارکردن بذر با عناصر ریزمغذی بر برخی شاخص های جوانه زنی و بنیه بذر گل همیشه بهار (Calendula officinalis)

دوره 2، شماره 2، مهر 1394، صفحه 29-40
فاطمه سعادت؛ سید محمدرضا احتشامی

7.

بررسی تاثیر هالوپرایمینگ بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه ذرت دانه‌ای سینگل کراس 704 در شرایط تنش شوری

دوره 7، شماره 4، دی 1399، صفحه 447-461
مرضیه خورکی؛ روزبه فرهودی

8.

تاثیر پرایمینگ بذر بر برخی شاخص‌های جوانه‌زنی، فعالیت آنزیمی و برخی خصوصیات بیوشیمیایی کرفس کوهی (Kelussia odoratissima L.)و کاپاریس اسپینوسا (Capparis spinosa)

دوره 7، شماره 2، تیر 1399، صفحه 229-240
لمیا وجودی مهربانی؛ رعنا ولیزاده کامران

9.

تاثیر نانواکسید روی و تنش خشکی بر فعالیت آنزیم‌های هیدرولیتیک و تحرک ذخایر غذایی بذر سویا (Glycine max. L) رقم کتول (DPX)

دوره 5، شماره 3، مهر 1397، صفحه 1-17
محمد صدقی؛ سحر طلوعی

10.

تاثیر هالوپرایمینگ بذر بر جوانه ‏زنی و خصوصیات فیزیولوژیک گیاهچه ارقام گندم (Triticum aestivum) قدس و نیک نژاد در شرایط تنش شوری

دوره 5، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 95-107
روزبه فرهودی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب