1.

باکتری Wolbachia و ناسازگاری سیتوپلاسمی در زنبور پارازیتوئید Habrobracon hebetor (Hym.: Braconidae)

دوره 11، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 53-66
سیده فاطمه ناصحی؛ یعقوب فتحی پور؛ محمد مهرآبادی

2.

تاثیر سه فرمول تجاری نیم‌بسیدین، نیم‌آزال و کوفا از ترکیب گیاهی چریش روی مراحل زیستی سفیدبالک گلخانه‌ Trialeurodes vaporariorum (Hem.: Aleyrodidae) و زنبور پارازیتوئید آن‌ Encarsia formosa

دوره 12، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 59-72
سمانه نیک اختر؛ شهرام آرمیده؛ شهرام میرفخرائی؛ مریم فروزان

3.

سمیت تدخینی سه اسانس گیاهی روی Phthorimaea operculella (Zeller) و تأثیر آن روی درصد پارازیتیسم زنبور Trichogramma brassicae (Bezdenko)

دوره 11، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 71-85
مینا جعفری؛ هوشنگ رفیعی دستجردی؛ قدیر نوری قنبلانی؛ علی اصغر فتحی؛ مهدی حسن پور؛ عسگر عباداللهی

4.

شناسایی دشمنان طبیعی تریپس افرا (Taeniothrips inconsequens (Uzel) (Thy.: Thripidae در استان ایلام

دوره 6، شماره 3، آذر 1395، صفحه 83-87
مجید میراب بالو

5.

نیازهای گرمایی زنبور پارازیتوئید Diaeretiella rapae (Hym.: Braconidae) پرورش‌یافته روی شته Schizaphis graminum (Hem.: Aphididae) در شرایط آزمایشگاهی

دوره 10، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 1-13
مهدیه کاظمی؛ علی اصغر طالبی؛ زهرا تازرونی؛ یعقوب فتحی پور؛ مهران رضایی؛ محمد مهرآبادی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب