1.

اولین گزارش از حضور کنه شکارگر Phytoseiulus persimilis (Acari: Phytoseiidae) در محیط طبیعی ایران

دوره 12، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 83-87
محسن عسکری؛ جلیل حاجی زاده؛ رضا حسینی

2.

اولین گزارش خسارت کنه پهن زرد (Polyphagotarsonemus latus (Acari: Tarsonemidae از باغ‌های چای استان گیلان

دوره 9، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 75-79
سمر رمزی؛ جلیل حاجی زاده؛ الهه دقیقی

3.

بررسی فون و تنوع زیستی کنه‌های خاکزی خانواده (Laelapidae (Acari: Mesostigmata در جنوب استان گیلان

دوره 5، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 73-84
سارا رامرودی؛ جلیل حاجی زاده؛ آزاده کریمی ملاطی

4.

خسارت کنه‌های اریوفید (Acari: Eriophyidae) روی برگ نو در استان گیلان

دوره 13، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 63-68
جلیل حاجی زاده؛ رضا حسینی

5.

فون و کلید شناسایی کنه‌های پیش‌استیگمای (Acari: Prostigmata) مرتبط با گلخانه‌ها در شهرستان رشت

دوره 11، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 1-14
امیر قاسمی؛ جلیل حاجی زاده

6.

کارآیی حشره‌کشی اختلاط ایمیداکلوپرید با برخی از کنه‌کش‌ها علیه شته جالیز Aphis gossypii (Hem.: Aphididae) در شرایط آزمایشگاهی

دوره 10، شماره 3، آذر 1399، صفحه 35-48
مطلب آذربو؛ محمد قدمیاری؛ جلیل حاجی زاده؛ الهه شفیعی علویجه

7.

گزارش سه گونه از کنه‌های پارازیتنگونای خشکی‌زی (Acari: Erythraeidae) انگل حشرات از استان گیلان

دوره 11، شماره 3، آذر 1400، صفحه 83-88
جلیل حاجی زاده؛ مسعود حکیمی‌تبار؛ رضا حسینی

8.

معرفی کنه‌های جمع‌آوری‌شده از تله‌های نوری در شهرستان رشت

دوره 12، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 1-13
جلیل حاجی زاده؛ رضا حسینی

9.

معرفی و کلید شناسایی کنه‌های اریباتید (Acari: Oribatida) مرتبط با چای در ایران

دوره 9، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 39-55
جلیل حاجی زاده؛ سمر رمزی؛ الهه دقیقی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب