1.

آشناترین شاعر ادب فارسی با شاهنامه

دوره 2، شماره 6، تیر 1388، صفحه 133-161
زی با؛ سجّاد آیدِنلو

2.

بررسی و تحلیل کهن‌الگوی ایمان ابراهیمی در نگاه مولوی و سورن کرکه‌گور

دوره 2، شماره 5، فروردین 1387، صفحه 161-182
زی با؛ مصطفی گرجی

3.

تحلیل ساختاری داستان پادشاه سیاه‌پوش از منظر بارت و گرماس

دوره 2، شماره 5، فروردین 1387، صفحه 183-200
زی با؛ فاطمه کاسی

4.

تحلیل سه قطره خون با رویکردِ جامعه‌شناسی ساختگرا

دوره 3، شماره 7 و 8، فروردین 1388، صفحه 171-188
علی تسلیمی؛ زی با

5.

زبان، گونه، گویش و لهجه: کاربردهای بومی و جهانی

دوره 2، شماره 5، فروردین 1387، صفحه 91-128
زی با؛ محمد دبیرمقدم

6.

مؤلفه‌های زمان و مکان روایی در قصص قرآنی

دوره 3، شماره 7 و 8، فروردین 1388، صفحه 125-141
زی با؛ ابوالفضل‌ حُری

7.

نگاهی دیگر به نسخۀ قونیه وتصحیح فروزانفر از کلّیّات شمس

دوره 3، شماره 7 و 8، فروردین 1388، صفحه 207-230
زی با؛ رحمان مشتاق‌مهر

8.

هویّت و بازتاب آن در رُمان

دوره 2، شماره 5، فروردین 1387، صفحه 61-90
بهزاد برکت؛ زی با


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب