1.

تاثیر آزادی بیان بر اثربخشی مدیریت راهبردی در وزارت ورزش و جوانان

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1402
صفورا نیک نهاد؛ غلامرضا شعبانی بهار؛ حبیب هنری؛ جواد شهلایی

2.

شناسایی راهبردها و پیامدهای توسعه هندبال جمهوری اسلامی ایران با رهیافت داده بنیاد

دوره 9، شماره 4، دی 1399، صفحه 88-108
ولی علیزاده؛ جواد شهلائی باقری؛ حبیب هنری؛ غلامرضا شعبانی بهار

3.

شناسایی راهبردها و پیامدهای سلامت اداری در صنعت فوتبال ایران

دوره 8، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 16-30
احمد محمودی؛ حبیب هنری؛ جلیل یونسی؛ جواد شهلایی

4.

شناسایی عوامل اثرگذار بر توسعه کارآفرینی نظام آموزشی علوم ورزشی کشور

دوره 10، شماره 4، دی 1400، صفحه 22-36
مهدی محمودی یکتا؛ غلامرضا شعبانی بهار؛ حبیب هنری؛ جواد شهلایی؛ فرزاد غفوری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب