1.

بازنگری در کیفرهای بدنی در پرتو بازخوانی قاعدة هم‌نشینی عقل و شرع

دوره 14، شماره 1، مرداد 1402، صفحه 197-219
محمدجعفر حبیب زاده؛ محمدحسن مالدار؛ زهرا شوکتی احمدآباد

2.

تحلیل جرم ایجاد مزاحمت تلفنی

دوره 3، شماره 2، آذر 1391، صفحه 61-83
محمدجعفر حبیب زاده؛ عادل علی پور

3.

تحلیل ساختاری عدالت جنسیتی در کیفرگذاری جرایم تعزیری

دوره 10، شماره 2، بهمن 1398، صفحه 7-28
اعظم بدری منش؛ سعید معیدفر؛ محمدجعفر حبیب زاده؛ طوبی شاکری گلپایگانی

4.

معیارهای تعیین جزای نقدی اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران، آمریکا و انگلستان

دوره 7، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 165-190
محسن شریفی؛ محمدجعفر حبیب زاده

5.

موقعیت اقلیت‌های دینی در حقوق کیفری ایران در پرتو اصل برابری در مقابل قانون

دوره 5، شماره 2، آذر 1393، صفحه 61-87
محمد جعفر حبیب زاده؛ مهدی هوشیار


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب