1.

ارزیابی پروژه مسکن مهر شهرستان بجنورد از منظر نظریه پیشگیری از جرم با طراحی محیطی

دوره 7، شماره 2، آذر 1395، صفحه 33-57
محدثه جلالی؛ سید مهدی سیدزاده ثانی

2.

بررسی میزان بزه‌دیدگی آزار و اذیت جنسی دیجیتال بر روی بزرگسالان با نگاه به افراد تراجنسی

دوره 13، شماره 1، تیر 1401، صفحه 205-224
مهرداد غنی؛ سید مهدی سیدزاده ثانی

3.

تحلیل عوامل مؤثر بر عدم گزارش بزه دیدگی (مطالعه موردی: دانشجویان پسر دانشگاه فردوسی مشهد)

دوره 12، شماره 1، تیر 1400، صفحه 193-218
محسن نورپور؛ سید مهدی سیدزاده ثانی؛ محمد یوسف ناصری فورگ

4.

ترس از جرم در مشهد: میزان و عوامل

دوره 4، شماره 2، آذر 1392، صفحه 119-151
سید مهدی سیدزاده ثانی؛ سعید کرمانی

5.

ترس والدین از بزه‌دیدگی فرزندان(مورد مطالعه: ناحیۀ ششم شهرکابل)

دوره 13، شماره 2، دی 1401، صفحه 297-326
ضیاحسین یوسفی؛ سید حسین حسینی؛ سید مهدی سید زاده ثانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب