1.

بررسی سمیت تماسی ده اسانس از گیاهان خانواده ی نعناعیان روی کنه ی تارتن دولکه ای Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae)

دوره 4، شماره 3، آذر 1393، صفحه 39-49
مریم کاوه؛ نفیسه پورجواد؛ جهانگیر خواجه علی

2.

تاثیر آبیاری روی رشد جمعیت شته انار (Aphis punicae (Hem.: Aphididae

دوره 8، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 57-67
محمد احمدی؛ نفیسه پورجواد؛ مهدیه غلامی

3.

تاثیر دما و رقم انار بر ویژگی های زیستی شته انار (Aphis punicae (Hem.: Aphididae

دوره 6، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 37-47
محمد احمدی؛ نفیسه پورجواد

4.

شناسایی و نوسان های فصلی دشمنان طبیعی شته نارون (Tinocallis nevskyi (Hem.: Aphididae در شهرکرد

دوره 5، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 1-12
جهانگیر خواجه علی؛ نفیسه پورجواد

5.

مقایسه اثر چند حشره‌کش رایج روی سپردار واوی سیب Lepidosaphes malicola (Hem.: Diaspididae) در باغ‌های سیب سمیرم

دوره 10، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 17-29
پروانه نظری؛ نفیسه پورجواد؛ حمزه ایزدی؛ سید رسول صحافی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب