1.

ارائه مدل تأثیر خط‌ مشی‌ گذاری بر توسعه گردشگری ورزشی با نقش میانجی گرایش کارآفرینانه و بازارگرایی

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 85-105
حوریه دهقان پوری؛ خدیجه لطفی یامچی؛ رقیه سرلاب

2.

بررسی مقدماتی ساختار عاملی و هنجاریابی پرسشنامه ی بلوغ مدیریت دانش مبتنی بر استراتژی های کسب و کار

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 150-170
حوریه دهقان پوری؛ سید محمد کاشف؛ محمدرسول خدادای


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب