1.

تبیین مفهوم شکنندگی شهر و بررسی ابعاد و مؤلفه های های شهر شکننده مبتنی بر مرور نظام مند

دوره 7، شماره 2، تیر 1402، صفحه 1-32
زهرا سادات سعیده زرآبادی؛ ندا اسکندری؛ فرح حبیب

2.

تحلیل نقش رویکردهای شهری در پاسخ به تغییرات اقلیم با تاکید بر شهرسازی بیوفیلیک، مورد‌ پژوهی: شهر تنکابن

دوره 5، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 147-163
لادن ملکی؛ حمید ماجدی؛ زهرا سادات سعیده زرآبادی

3.

واکاوی ابعاد و مؤلفه‌های CPULsرویکردی جدید به‌سوی توسعه پایدار مناظر شهری مبتنی بر مرور نظام‌مند

دوره 6، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 1-24
سپیده سنجری؛ زهرا سادات سعیده زرآبادی؛ مصطفی بهزادفر


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب