1.

بررسی مقدماتی ساختار عاملی و هنجاریابی پرسشنامه ی بلوغ مدیریت دانش مبتنی بر استراتژی های کسب و کار

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 150-170
حوریه دهقان پوری؛ سید محمد کاشف؛ محمدرسول خدادای

2.

بررسی همگرایی واردات گروه کالاهای ورزشی در ایران: رهیافت داده‌های تابلویی

دوره 7، شماره 3، آبان 1397، صفحه 100-114
محمدرسول خدادای؛ سارا معصوم زاده؛ اکبر فریدفتحی؛ مریم فریدفتحی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب