1.

اثر جاده های جنگلی بر تنوع گونه های گیاهی، ماده آلی و میزان کربن آلی (مطالعه موردی: جنگل خیرود نوشهر)

دوره 1، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 29-43
فاطمه برنجی تهرانی؛ باریس مجنونیان؛ احسان عبدی؛ قوام الدین زاهدی امیری

2.

ارزیابی قابلیت مدل وپ در تخمین تولید رسوب جاده جنگلی (مطالعه موردی: جنگل کوهمیان- آزادشهر)

دوره 1، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 167-178
مصطفی مقدمی راد؛ احسان عبدی؛ محسن محسنی ساروی؛ حامد روحانی؛ باریس مجنونیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب