1.

ارزیابی برخی از ژنوتیپ‌های برنج در شرایط تنش خشکی با استفاده از شاخص‌های تحمل به تنش

دوره 13، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 301-314
جعفر گیلکی؛ سعید نواب پور؛ ابوالفضل مازندرانی

2.

ارزیابی صفات بیوشیمیایی و بیان برخی ژن‎ها در ارقام هیبرید ذرت تحت شرایط تنش خشکی

دوره 11، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 295-306
فاطمه صحرایی قمش؛ سعید نواب پور؛ احد یامچی؛ ابوالفضل مازندرانی

3.

ارزیابی مولکولی و بیوشیمیایی دو رقم گندم نان (.Triticum aestivum L) تحت تأثیر تنش اکسیداتیو

دوره 7، شماره 3، آذر 1396، صفحه 357-367
سعید نواب پور؛ ابوالفضل مازندرانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب