1.

اسطورۀ مرگ و باززایی در سووشون و کلیدر

صفحه 9-40
بهزاد برکت؛ محرم رضایتی کیشه خاله؛ مجید جلاله وند

2.

بررسی و تحلیل آیین‌های باروری در شاهنامۀ فردوسی

صفحه 41-67
تیمور مالمیر؛ فردین حسین پناهی

3.

بررسی تطبیقی و انتقادی گزارششاهنامه و متون مزدیسنی

صفحه 89-114
حسین حیدری؛ محدثه قاسم پور

4.

صدامعنایی در شعر گفتاری معاصر

صفحه 137-161
علی محمدی؛ ماندانا کمرخانی

5.

فراداستان تاریخ‌نگارانه؛ مطالعۀ موردی: مارمولکی که ماه را بلعید

صفحه 163-186
غلامرضا پیروز؛ قدسیه رضوانیان؛ سروناز ملک

6.

بررسی تطبیقی دو شخصیت اسطوره‌ای تاریخی کیخسرو و ذوالقرنین

صفحه 69-88
مصطفی گرجی؛ حسین محمدی مبارز

7.

سبک‌شناسی لایه‌ای: توصیف و تبیین بافتمند سبک نامة شمارة 1 غزالی در دو لایة واژگان و بلاغت

صفحه 115-136
مریم درپر


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب