1.

ارزیابی مخاطرات محیطی سواحل دریای عمان؛ یک ارزیابی مبتنی بر رویکرد مشارکتی

صفحه 1-17
مرتضی اسماعیل نژاد

2.

بررسی گرایش سرمایه‌گذاران به هوشمندسازی ساختمان بر اساس مدل (TAM) (مطالعة موردی: مناطق ساحلی استان مازندران)

صفحه 19-36
اشکان خطیبی؛ مجید شهبازی؛ زهره ترابی

3.

نیازسنجی آموزشی بهبود دانش ژئواستراتژی در نداجا

صفحه 37-50
افشین متقی دستنایی؛ حسین دانا

4.

ترجیحات سکونتی طبقة خلاق شهر رشت و عوامل مؤثر بر آن

صفحه 51-63
فرهاد نظری؛ مریم جعفری مهرآبادی؛ محمود داودی

5.

برنامه‌ریزی کاربری اراضی ساحلی غرب مازندران با تأکید بر رویکرد توسعه پایدار

صفحه 65-84
امیر خلعتبری؛ هاشم داداش پور

6.

برآورد تمایل به پرداخت جامعه برای حفاظت از سواحل دریای خزر استان مازندران (شواهد جدید از رویکرد ارزش‌گذاری مشروط)

صفحه 85-100
مهدی زاهد غروی؛ فاطمه صادق پور؛ محمدرضا محمدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب