1.

واکنش برخی از شاخص های فیزیولوژیک و عملکرد ارقام گندم (Triticum aestivum L.) به کاربرد 6-بنزیل‌آمینوپورین

صفحه 281-294
مهدیه سادات حسینی؛ هادی سالک معراجی؛ افشین توکلی؛ رضا فتوت

2.

ارزیابی صفات بیوشیمیایی و بیان برخی ژن‎ها در ارقام هیبرید ذرت تحت شرایط تنش خشکی

صفحه 295-306
فاطمه صحرایی قمش؛ سعید نواب پور؛ احد یامچی؛ ابوالفضل مازندرانی

3.

گروه‌بندی هتروتیک و پیش بینی عملکرد هیبریدهای ذرت با استفاده از نشانگرهای SNP

صفحه 307-324
رضا درویش زاده؛ ایرج برنوسی؛ هادی علیپور

4.

گزینش لاین های جو متحمل به خشکی انتهای فصل بر اساس پایداری عملکرد دانه و شاخص های تحمل به تنش

صفحه 325-341
الیاس آرزمجو؛ حمیدرضا نیکخواه چمن آباد

5.

ارزیابی زراعی و اقتصادی روش‌ها و تاریخ‌های مختلف کاشت ارقام سورگوم علوفه‌ای [Sorghum bicolor (L.) Moench]

صفحه 343-358
فرید گل‌زردی؛ هرمز اسدی؛ عظیم خزائی؛ علی ماهرخ؛ وحید رهجو

6.

اثر مصرف کودهای زیستی و پوترسین بر مولفه های پرشدن دانه و انتقال مجدد ماده خشک تریتیکاله (Triticosecale Wittmack) در شرایط محدودیت آبی

صفحه 359-373
حامد نریمانی؛ رئوف سید شریفی؛ محمد صدقی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب