1.

اثر سطوح مختلف نانو ذرات اکسید روی و اکسید روی بر برخی فراسنجه‌های شکمبه‌ای بزغاله‌های نر مرغوز به روش برون‌تنی و درون‌تنی

صفحه 1-14
خلیل زابلی؛ حسن علی عربی

2.

مقایسه کارایی زیستی متیونین گیاهی نسبت به متیونین سنتتیک بر پایه عملکرد رشد جوجه‌های گوشتی

صفحه 15-27
شیلا هادی‌نیا؛ حسین مروج؛ محمود شیوازاد؛ محمد مهدی نبی

3.

استفاده از قانون بازده نزولی به ‌منظور تفکیک لیزین و متیونین مصرفی به نیازمندی های نگهداری و رشد در جوجه‌های گوشتی نر جوان

صفحه 29-36
حسن درمانی کوهی

4.

اثرات اسید آمینه متیونین و پودر سیر روی اجزای مختلف لاشه جوجه های گوشتی

صفحه 37-44
مجید متقی طلب؛ مریم گلچین

5.

برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولید و تولیدمثل در گاومیش‌های بومی ایران

صفحه 45-52
مصطفی مدد؛ نوید قوی حسین زاده؛ عبدالاحد شادپرور

6.

تعیین بهترین وزن هنگام تولد بره‌های نژاد قره‌گل در رابطه با زنده‌مانی آنها تا سن شیرگیری

صفحه 53-63
فاطمه بحری بیناباج؛ مجتبی طهمورث پور؛ علی اصغر اسلمی نژاد؛ محمود وطن خواه

7.

اثر شمار سلول‌های سوماتیک بر صفات تولیدی و برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولید شیر گاوهای هلشتاین

صفحه 65-76
خبات خیرآبادی؛ صادق علیجانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب