1.

شناسنامه علمی شماره


2.

فهرست مطالب و راهنمای نویسندگان

صفحه 1-4

3.

بررسی نگرش عرضه‌کنندگان خدمات گردشگری به تاثیرات اقتصادی گردشگری ورزشی ساحلی در مقصد رامسر

صفحه 5-30
مصطفی محمدی؛ سیّدمحمّد میرتقیان رودسری

4.

ارزیابی میزان رضایتمندی شهروندان از کیفیت محیط شهری (مورد مطالعه : مسکن مهر شهر رشت)

صفحه 31-52
احمد زنگانه؛ طاهر پریزادی؛ شراره مسکنی

5.

ارزیابی عملکرد الگوریتم بیشینه T و F تاوانیده در کنترل کیفی سری‌های زمانی اقلیمی ماهانه و روزانه در سواحل جنوب‌غربی دریای خزر

صفحه 53-77
ندا اخلاقی ینگجه؛ نادر پیرمرادیان؛ روح اله اوجی؛ افشین اشرف زاده

6.

تعیین محدوده منطقه شهری چندمرکزی مازندران(ساری، آمل، بابل، قائم‌شهر)

صفحه 79-102
اسفندیار زبردست؛ سارینا اردوانی

7.

عوامل کیفیت‌بخش محیط گردشگری روستاهای ساحلی شهرستان تالش

صفحه 103-120
بهرام ایمانی؛ سجاد پیروز

8.

جامعه محلی و توسعه گردشگری دریایی (نگرش جامعه میزبان نسبت به توسعه گردشگری دریایی در استان مازندران)

صفحه 103-127
صادق صالحی؛ شهربانو میرزاخانی

9.

چکیده لاتینسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب