1.

بررسی برخی ویژگی های جوانه زنی، صفات بیوشیمیایی و میزان بیان ژن‎های آنتی‌اکسیدان در ژنوتیپ های گندم نان در مرحله گیاهچه ای تحت تنش فلز جیوه

صفحه 103-119
حوریه نجفی؛ سعید نواب پور؛ خلیل زینلی نژاد

2.

شناسایی بیوانفورماتیکی و بررسی بیان miRNA های دخیل در نمو دانه ارقام گندم ایرانی با کیفیت نانوایی متفاوت

صفحه 121-133
رضا صمیمی فرد؛ بابک ربیعی؛ بهرام ملکی زنجانی؛ جلال صبا؛ عباس بهاری

3.

پایداری عملکرد دانه ژنوتیپ‌های گندم دوروم در مناطق نیمه‌گرمسیر دیم

صفحه 135-147
رحمت الله کریمی زاده؛ طهماسب حسین پور؛ پیمان شریفی؛ جبار آلت‌جعفربای؛ کمال شهبازی هومونلو؛ کاووس کشاورزی

4.

ارزیابی ویژگی های مرفوفنولوژیک گندم های هگزاپلوئید مصنوعی

صفحه 149-165
علی ایزانلو؛ سمیه علیپور مقدم؛ محمدقادر قادری؛ علیرضا صمدزاد

5.

تجزیه همبستگی کانونیک صفات فیزیولوژیک با صفات فنولوژیک و ریشه‌ای در ژنوتیپ‌های مختلف گندم نان

صفحه 167-180
بهنام طهماسب پور؛ سدابه جهانبخش گده کهریز؛ علیرضا تاری نژاد؛ سیده یلدا رئیسی ساداتی

6.

بررسی کارایی علف‌کش کند‌رهاشونده پیرازوسولفورون‌اتیل + پرتیلاکلر در کنترل علف‌های هرز برنج در کشت نشایی

صفحه 181-192
بیژن یعقوبی؛ هدی آبادیان؛ فرزین پورامیر؛ فاطمه منصورپور

7.

ارزیابی اثربخشی طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیکاری بر توسعه مکانیزاسیون زراعت برنج در استان گیلان (مطالعه موردی شهرستان املش)

صفحه 193-205
طاهره بهمنی؛ سعید فیروزی؛ محمد صادق اللهیاری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب