1.

صفحات آغازین

صفحه 1-8
- -

2.

کارآیی چند حشره‌کش در کنترل برگخوار چمن Spodoptera cilium در شرایط آزمایشگاه و مزرعه

صفحه 1-15
مرضیه حاتمی؛ علی اصغر سراج؛ معصومه ضیائی؛ مهدی مهرابی کوشکی

3.

بررسی روش‌های مختلف نمونه‌برداری زنجرک خرما Ommatissus lybicus (Hem.: Tropiduchidae)

صفحه 17-33
مجید محمودی؛ مهدی غیبی؛ مهدی خشنود

4.

کارآیی حشره‌کشی اختلاط ایمیداکلوپرید با برخی از کنه‌کش‌ها علیه شته جالیز Aphis gossypii (Hem.: Aphididae) در شرایط آزمایشگاهی

صفحه 35-48
مطلب آذربو؛ محمد قدمیاری؛ جلیل حاجی زاده؛ الهه شفیعی علویجه

5.

ارزیابی کارایی مزرعه‌ای نانوکپسول فرومون جنسی کرم گلوگاه انارEctomyelois ceratoniae (Lep.: Pyralidae)

صفحه 49-60
امیرحسین دانای طوس؛ شهریار جعفری؛ بابک حیدری علیزاده؛ حسین فرازمند

6.

کارایی فرمولاسیون‌های EC چریش (28/1%) و نیمارین® (1%) روی لیسک Agriolimax agrestis در شرایط آزمایشگاهی و گلخانه‌ای

صفحه 61-76
الهام احمدی؛ مولود غلام‌زاده چیتگر؛ زهرا مجیب حق‌قدم؛ احمد حیدری

7.

کارایی چند حشره‌کش در کنترل لارو و حشره کامل سرخرطومی برگ یونجه، Hypera postica در شرایط مزرعه

صفحه 77-88
واحد رحیمی آرنائی؛ سیّدعلی صفوی

8.

پاسخ‌های جمعیتی شته جالیز Aphis gossypii (Hem.: Aphididae) به‌غلظت‌های زیرکشنده‌ قارچ بیمارگر Beauveria bassiana (Asc.: Hypocreales)

صفحه 89-104
زینب نجفی سی‌سخت؛ امین صدارتیان جهرمی؛ مجتبی قانع جهرمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب