1.

ایران و آمریکا: عبور از رودخانه روبیکن

صفحه 7-22
حسین دهشیار

2.

روند صنعتی شدن سنگاپور: اقتباس از مرکز، خیزش از پیرامون

صفحه 23-50
سجاد بهرامی مقدم

3.

هستی شناسی امنیتی – توسعه محور گرایش نوردیک در سیاست خارجی سوئد

صفحه 51-78
آرش بیداله خانی

4.

نگرشی تئوریک بر تحلیل تئوری سیکلی و کارآمدی آن در سیاست خارجی

صفحه 79-116
محمدرضا فرجی

5.

تبیین فلسفه و کارکرد مرز در عصر وستفالیایی و جهانی شدن

صفحه 117-152
ابراهیم احمدی؛ محمدرضا حافظ نیا

6.

نقش ساختارهای سیاسی-فرهنگی بر بازتولید خشونت در عراق (2003 تا 2020)

صفحه 152-188
رضا التیامی نیا؛ علی باقری دولت آبادی

7.

بررسی مقایسه ای منطقه گرایی در آسه آن و شورا ی همکاری خلیج فارس

صفحه 189-226
احمد رمضانی؛ علی صباغیان

8.

تحول مفهوم قدرت در سیاست منطقه‌ای ایران در دولت یازدهم: خوانشی بر واکنش عربستان به آن

صفحه 227-266
رضا علی اکبرپور؛ گارینه کشیشیان سیرکی

9.

طراحی الگوی جذابیت سرمایه گذاری مناطق آزاد ایران: نمونه موردی منطقه آزاد انزلی

صفحه 267-304
طیبه فروغی فر؛ سیدمهدی جلالی؛ بیتا تبریزیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب