دوره و شماره: دوره 6، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 21-38، صفحه 1-174  XML

1

بررسی پروفایل طولی تنوع ژنتیکی جنس Epeorus رودخانه گاماسیاب در فصول مختلف سال

نشریه علمی فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان
صفحه 1-20
لیما طیبی؛ هادی پورباقر؛ حمید فرحمند

2

اثر سطوح مختلف اسیدهای چرب غیراشباع بلند زنجیره و اسیدهای چرب غیراشباع با چند پیوند دوگانه در جیره غذایی بر برخی شاخص‌های ریخت‌سنجی روده پیشین لارو قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)

نشریه علمی فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان
صفحه 21-38
فرزانه نوری؛ احمد ایمانی؛ سعید حاجی نژاد؛ کوروش سروی مغانلو

3

الگوی ساختاری روتیفر (Rotifera Cuvier, 1798) مناطق پیربازار، شیجان و بهمبر در تالاب انزلی و ارتباط آن با شاخص‌های محیطی

نشریه علمی فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان
صفحه 39-60
قاسم ناصر علوی؛ علی بانی؛ سیامک باقری

4

اثر عصاره الکلی جلبک سارگاسوم (Sargassum ilicifolium) بر رشد، تغذیه، ترکیب بدن و فعالیت آنزیم‌های گوارشی ماهی کفال خاکستری (Mugil cephalus)

نشریه علمی فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان
صفحه 61-78
سراج بیتا؛ پریا اکبری؛ فرزانه سلطانپور

5

تاثیر زیستگاه‌های متفاوت آبی بر میزان رنگدانه‌های فتوسنتزی و غیرفتوسنتزی، پروتئین و فعالیت آنزیم پراکسیداز در سرخس آبزی Azolla filiculoides Lam

نشریه علمی فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان
صفحه 79-101
مهسا جانباز؛ طاهره السادات آقاجانزاده؛ ناصر جعفری

6

اثر لسیتین و اسید لینولئیک مزدوج (CLA) جیره غذایی بر برخی شاخص‌های ایمنی ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)

نشریه علمی فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان
صفحه 103-120
دریا فاتحی؛ کوروش سروی مغانلو؛ ناصر آق؛ سید میثم ابطحی فروشانی؛ احمد ایمانی

7

جداسازی و شناسایی باکتری‌های حل کننده فسفات از مزارع پرورش ماهیان گرمابی به عنوان کاندیدای کود زیستی فسفره

نشریه علمی فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان
صفحه 121-140
مصطفی آرمنده؛ نعمت الله محمودی؛ علیرضا فلاح نصرت آباد

8

تاثیر نانوذرات نقره بر رشد، میزان کلروفیل و ترکیبات فنولی ریزجلبک Nannochloropsis oculata

نشریه علمی فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان
صفحه 141-154
نسرین فاضلیان

9

تاثیر مکمل‌های غذایی پروبیوتیک Pediococcus acidilactici و پری‌بیوتیک Agaricus bisporus بر بیان ژن‌های مرتبط با ایمنی در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) در مواجهه با نانونقره

نشریه علمی فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان
صفحه 155-174
سید رضا خالقی؛ سید علی اکبر هدایتی؛ حدیثه کشیری؛ حامد پاکنژاد؛ سید حسین حسینی فر


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.