دوره و شماره: دوره 7، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 381-398، صفحه 301-450  XML

1

بررسی مدیریت تلفیقی کودهای شیمیایی، کمپوست و رژیم آبیاری بر ویژگی‌های زراعی و عملکردی برنج رقم هاشمی

تحقیقات غلات
صفحه 301-313
تیمور رضوی پور؛ علیرضا آستارایی؛ امیر لکزیان؛ حجت امامی؛ مسعود کاوسی

2

ارزیابی اثر پرایمینگ بذر بر رشد و عملکرد دو رقم برنج (Oryza sativa L.) در روش کشت مستقیم

تحقیقات غلات
صفحه 315-329
حسن اخگری؛ مسعود اصفهانی؛ غلامرضا محسن آبادی؛ علی اعلمی

3

هتروزیس و تجزیه دای آلل برای عملکرد و برخی صفات مورفولوژیک در برنج (Oryza sativa L.)

تحقیقات غلات
صفحه 331-341
علیرضا حقیقی حسنعلیده؛ عزت الله فرشادفر؛ مهرزاد الله قلی پور

4

برآورد پارامترهای ژنتیکی برخی صفات مرفوفیزیولوژیک گندم نان با استفاده از تلاقی‌های دای‌آلل

تحقیقات غلات
صفحه 343-356
محتشم محمدی؛ پیمان شریفی؛ رحمت‌الله کریمی زاده؛ مظفر روستایی

5

ارزیابی مولکولی و بیوشیمیایی دو رقم گندم نان (.Triticum aestivum L) تحت تأثیر تنش اکسیداتیو

تحقیقات غلات
صفحه 357-367
سعید نواب پور؛ ابوالفضل مازندرانی

6

استفاده از منابع کربن و فنل در محیط کشت به‌منظور القاء بهینه پروموتر ژن‌های بیماری‌زا در Agrobacterium tumefaciens

تحقیقات غلات
صفحه 369-379
محمدصادق تقی‌زاده؛ محمد مهدی سوهانی؛ رضا شیرزادیان خرم آباد

7

مطالعه برهمکنش همزیستی میکوریزایی، کاربرد خاکی و محلول پاشی کود فلومیکس بر عملکرد و برخی ویژگی های کیفی گیاه ذرت (Zea mays L.) در شرایط رقابت با علف های هرز

تحقیقات غلات
صفحه 381-398
حمید عباس دخت؛ رامین جباری؛ حسن مکاریان؛ احمد غلامی

8

ارزیابی تنوع ژنتیکی لاین‌های دو جمعیت جو تحت شرایط نرمال و تنش خشکی در مرحله گیاهچه‌ای با استفاده از تجزیه‌های چندمتغیره

تحقیقات غلات
صفحه 399-420
آرش محمدی؛ امید سفالیان؛ حسین جعفری؛ علی اصغری؛ فرید شکاری

9

ارزیابی ارتباط بین صفات مرتبط با کالوس‌زایی جنین بالغ و صفات زراعی در ژنوتیپ‌های مختلف جو (Hordeum vulgare L.)

تحقیقات غلات
صفحه 421-435
رقیه ناصری میانکلی؛ کیانوش چقامیرزا؛ لیلا زارعی؛ الهه سارویی

10

ارزیابی تناسب اراضی شهرستان گنبد کاووس جهت کشت جو دیم با استفاده از تحلیل‌ سلسله مراتبی

تحقیقات غلات
صفحه 437-450
شیوا فرهادیان عزیزی؛ حسین کاظمی؛ افشین سلطانی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.