دوره و شماره: دوره 7، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 247-256، صفحه 155-299  XML

1

ارزیابی ژنتیکی عملکرد و برخی صفات مورفولوژیک گندم نان ایرانی تحت شرایط بدون تنش و تنش شوری در مزرعه با استفاده از روش جینکز-هیمن

تحقیقات غلات
صفحه 155-169
امید علی اکبرپور؛ حمید دهقانی

2

انتخاب ژنوتیپ های برتر گندم نان (Triticum aestivum L.) با استفاده از شاخص های گزینشی تحت شرایط تنش خشکی

تحقیقات غلات
صفحه 171-183
مریم درانی نژاد؛ قاسم محمدی نژاد؛ بابک ناخدا

3

رابطه الگوی نواری HMW-GS با صفات کیفیت نانوایی در لاین‌های اینبرد نوترکیب حاصل از تلاقی ارقام گندم زاگرس و نوراستار

تحقیقات غلات
صفحه 185-194
نسرین اکبری؛ سید سیامک علوی کیا؛ مجید نوروزی؛ مصطفی ولیزاده

4

برآورد خلأ عملکرد مزارع گندم با استفاده از رهیافت‌های GIS، RS و مدل SSM (مطالعه موردی: حوضه قره‌سوی شهرستان گرگان)

تحقیقات غلات
صفحه 195-215
میثم بادسار؛ بهنام کامکار؛ افشین سلطانی؛ امید عبدی

5

تاثیر سولفات روی بر ویژگی های کمی و کیفی دانه گندم تحت شرایط تنش خشکی

تحقیقات غلات
صفحه 217-233
امین عباسی؛ فریبرز شکاری؛ سید بهمن موسوی؛ عبداله جوانمرد

6

ارزیابی اثر اجرای طرح ملی افزایش تولید برنج بر کارایی فنی مزارع شالیکاری (مطالعه موردی: منطقه پیربازار شهرستان رشت)

تحقیقات غلات
صفحه 235-246
محمد کاوسی کلاشمی؛ معصومه ظنی پور علیجانی؛ غلامرضا یاوری؛ شایگان ادیبی

7

مطالعه مقایسه‌ای مصرف اوره در تقسیط با پوشش گوگردی و بازدارنده نیتریفیکاسیون‌ بر بهره‌وری نیتروژن و عملکرد برنج در دو خاک شالیزاری متفاوت

تحقیقات غلات
صفحه 247-256
حسن شکری واحد؛ مریم پیکان

8

تأثیر مایه‌زنی با باکتری استرپتومایسس و مقدار فسفر کودی بر عملکرد زیست‌توده، عملکرد دانه و اجزای عملکرد در گندم و جو

تحقیقات غلات
صفحه 257-273
تکتم خسرویان؛ ابراهیم زینلی؛ آسیه سیاهمرگویی؛ رضا قربانی نصرآباد؛ مجید عالیمقام

9

تاثیر امواج التراسونیک و تنش خشکی بر برخی صفات ذرت

تحقیقات غلات
صفحه 275-284
مریم سالمی نسب؛ منوچهر قلی پور؛ حسن مکاریان؛ حسن آریانی محمدی

10

ارزیابی ارقام و لاین های سورگوم (Sorghum bicolor L.) در شرایط تنش شوری با استفاده از شاخص های تحمل

تحقیقات غلات
صفحه 285-299
احسان شاکری؛ یحیی امام؛ سید علی طباطبایی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.