دوره و شماره: دوره 4، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 59-71  XML

1

تأثیر تیمارهای مختلف شیمیایی و فیزیکی بر جوانه‌زنی بذر زالزالک گرجی (Crataegus pontica C. Koch)

علوم و تحقیقات بذر ایران
صفحه 1-12
زینب رادسریان؛ عبدالعلی کرمشاهی؛ جواد میرزایی؛ مهدی حیدری

2

تأثیر لگدکوبی خاک توسط دام بر جوانه‌زنی بانک بذر خاک مراتع دره‌شهر

علوم و تحقیقات بذر ایران
صفحه 13-21
مجید آجورلو؛ طاهره رادمرد؛ فاطمه بیدرنامنی

3

بررسی اثر مدت و دمای هیدروپرایمینگ بر برخی خصوصیات بذر و گیاهچه گندم دیم رقم کوهدشت درشرایط تنش خشکی

علوم و تحقیقات بذر ایران
صفحه 23-36
زینب سمیعی؛ حمیدرضا عیسوند؛ زینب فرج الهی

4

بررسی تأثیرتیمارهای سرمایی و محرک رشد اسید جیبرلیک برشکست خواب غده‌چه (مینی‌تیوبر) سیب‌زمینی

علوم و تحقیقات بذر ایران
صفحه 37-48
علی اصغر محمودی؛ بابک درویشی؛ سیروس منصوری فر؛ محمد حسن جعفری صیادی

5

بررسی خلوص ژنتیکی محموله‌های بذری غلات تولیدی استان فارس در کرت‌های کنترلی

علوم و تحقیقات بذر ایران
صفحه 49-58
ایمان محمودی؛ مرضیه دهقان؛ محمد حسین نظافت؛ سیاوش کریمی

6

گروه ‏بندی ارقام گندم (Triticum aestivum L.) بر اساس خصوصیات مورفو – فیزیولوژیک تحت شرایط تنش شوری

علوم و تحقیقات بذر ایران
صفحه 59-71
سارا شعبانی نژاد؛ زهرا خدارحم پور؛ مهدی سلطانی حویزه

7

اثرتلقیح بذر با ازتوباکتر و آزوسپریلیوم و کاربرد لجن‌فاضلاب شهری بر ویژگی‌‌های کمی و کیفی کلزا (Brassica napus L.)

علوم و تحقیقات بذر ایران
صفحه 73-86
مهدی طاهری اصغری؛ سید محمدرضا احتشامی؛ جعفر اصغری؛ کاظم خاوازی

8

بررسی تاثیر هورمون پرایمینگ و غلظت‌های مختلف سالیسیلیک اسید بر جوانه‌زنی بذر آنغوزه (Ferula assa-foetida L.)

علوم و تحقیقات بذر ایران
صفحه 87-99
غلامرضا سنجری؛ مصطفی زنگوئی؛ سمیه الیاسی راد

9

بررسی اثر متقابل پیش تیمار بذر با اسید سالیسیلیک و متانول بر صفات جوانه‏زنی کلزا (رقم هایولا 401) تحت تنش خشکی

علوم و تحقیقات بذر ایران
صفحه 121-135
حسین کمائی؛ حمیدرضا عیسوند؛ ناصر اکبری

10

مقاله مروری

علوم و تحقیقات بذر ایران
صفحه 136-150


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.