دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 81-94، صفحه 1-130  XML

1

اثر فرسودگی بذر بر پارامترهای جوانه‌زنی و رشد گیاهچه دو رقم ذرت

علوم و تحقیقات بذر ایران
صفحه 1-11
امین نهفته استرآباد؛ علی راحمی کاریزکی؛ علی نخزری مقدم

2

مطالعه تنوع ژنتیکی تحمل به تنش خشکی در اکوتیپ‌های کاسنی (Cichorium intybus L.) بر اساس تجزیه و تحلیل چند متغیره

علوم و تحقیقات بذر ایران
صفحه 13-25
فرزانه عساکره؛ زهرا خدارحم ‏پور

3

بررسی کارایی سه روش پیش‌تیمار بذر درتحمل به تنش شوری و خشکی گلرنگ (Cartthamus tinctorius L.) در مرحله جوانه‌زنی و رشد اولیه

علوم و تحقیقات بذر ایران
صفحه 27-39
لیلا جهانبان؛ امید لطفی فر؛ سمانه متقی

4

ارزیابی اثر ویژگی‌های آللوپاتیک گیاه دارویی بالنگو و سرخارگل بر صفات جوانه‌زنی و رشد اولیه گیاهچه خردل وحشی و یولاف وحشی

علوم و تحقیقات بذر ایران
صفحه 41-52
آرزو پراور؛ سعیده ملکی فراهانی؛ علیرضا رضازاده

5

گروه‌بندی ژنوتیپ‌های کلزا در تیمارهای مختلف تنش خشکی در مرحله جوانه‌زنی بر اساس تجزیه‌های آماری چند متغیره

علوم و تحقیقات بذر ایران
صفحه 53-65
‌محمد محسن زاده گلفزانی؛ فائقه محمد؛ سید حسن حسنی کومله؛ حبیب‌الله سمیع‌زاده لاهیجی

6

بررسی واکنش موتانت‌های پیری در آرابیدوپسیس به پیش‌ماده سنتز اتیلن (ACC)

علوم و تحقیقات بذر ایران
صفحه 67-80
سارا رویان؛ رضا شیرزادیان خرم آباد؛ پیام طالبی کهدوئی

7

تأثیر پوشش دار کردن بذر با باکتری های محرک رشد و عناصر ریزمغذی بر شاخص های جوانه زنی ذرت

علوم و تحقیقات بذر ایران
صفحه 81-94
فاطمه سعادت؛ سید محمدرضا احتشامی

8

تأثیر غلظت‌های مختلف برخی فلزات سنگین بر شاخص‌های جوانه‌زنی و بنیه بذر لوبیا چیتی (Phaseolus vulgaris L.)

علوم و تحقیقات بذر ایران
صفحه 95-105
فاطمه امینی؛ حمیدرضا بلوچی؛ محسن موحدی دهنوی؛ محمود عطارزاده

9

تأثیر هورمون‌پرایمینگ و هیدروپرایمینگ بر جوانه‌زنی بذر استویا (Stevia rebaudiana Bertoni) تحت تنش شوری

علوم و تحقیقات بذر ایران
صفحه 97-108
مهدی عقیقی شاهوردی؛ حشمت امیدی

10

مقاله مروری: مروری بر ارزیابی بهبود اثر تنش خشکی در تیمار با ریزجانداران مفید خاکزی بر جوانه زنی و بنیه بذر گیاه مادری سویا

علوم و تحقیقات بذر ایران
صفحه 109-124
آیدین حمیدی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.