دوره و شماره: دوره 3، شماره 1، بهار 1395، صفحه 75-86، صفحه 1-130  XML

1

ارزیابی کاربرد کود نیتروژن و تلقیح بذر با ازتوباکتر و آزوسپریلیوم بر عملکرد، سرعت و دوره پر شدن دانه‌ ذرت رقم سینگل‌کراس 500

علوم و تحقیقات بذر ایران
صفحه 1-15
رئوف سید شریفی؛ زهره زارع زاد؛ مرتضی برمکی؛ اکبر عبدی؛ رضا سید شریفی

2

واکنش خواص فیزیکی و مکانیکی سوخ ژنوتیپ‌های پیاز خوراکی (Allium cepa L.) به پرایمینگ و اندازۀ بذر

علوم و تحقیقات بذر ایران
صفحه 17-32
موسی ایزدخواه شیشوان؛ مهدی تاج بخش شیشوان

3

تاثیر تنش شوری ناشی از کلریدسدیم بر برخی ویژگی‌های رشدی و فعالیت آنزیم‏ های آنتی ‏اکسیدان بذر دو اکوتیپ کاسنی (Cichorium intybus)

علوم و تحقیقات بذر ایران
صفحه 33-45
کیمیا قناعتیان؛ حسین صادقی

4

مطالعه میزان انتقال مجدد ماده خشک و فتوسنتز جاری در اندازه‌های متفاوت بذر چهار رقم گندم (Triticum aestivum L.) در اقلیم رشت

علوم و تحقیقات بذر ایران
صفحه 47-61
متین فروزی؛ سید محمدرضا احتشامی؛ مسعود اصفهانی؛ محمد ربیعی

5

ارزیابی اثر درصد جوانه‌زنی اولیه و اندازه و شکل بذر ذرت (Zea mays L.) هیبرید سینگل‌کراس704 بر برخی شاخص‌های بنیه بذر

علوم و تحقیقات بذر ایران
صفحه 63-73
شهلا هاشمی فشارکی؛ آیدین حمیدی؛ سعید وزان

6

بررسی اثر عصاره ورمی‌کمپوست و تنش خشکی بر شاخص‌های جوانه‌زنی نخود (Cicer arietinum L.cv. Pirouz)

علوم و تحقیقات بذر ایران
صفحه 75-86
سعید رضا حسین‌زاده؛ حمزه امیری؛ احمد اسماعیلی

7

مقایسه جوانه‌زنی و رشد گیاهچه علف‌های هرز‌ درمنه یک‌ساله (Artemisia annua) ، دوساله (A. biensis willd) و چندساله (A. vulgaris L.)

علوم و تحقیقات بذر ایران
صفحه 87-98
مرجان دیانت؛ سید میثم حسینی

8

تاثیر مگنتوپرایمینگ بر جوانه‌زنی گیاه دارویی زوفا (Hyssopus officinalis L.) تحت تنش اسمزی

علوم و تحقیقات بذر ایران
صفحه 99-109
رضوان محمدی؛ پرتو روشندل؛ علی تدین

9

بررسی امکان نگهداری بذر کُنار [Ziziphus spina-christi (L.) Desf.] در شرایط فراسرد

علوم و تحقیقات بذر ایران
صفحه 111-120
محبتعلی نادری شهاب؛ مریم جبلّی؛ علی‌اشرف جعفری

10

مقاله مروری: تولید بذر در کشاورزی ارگانیک

علوم و تحقیقات بذر ایران
صفحه 121-133
سید محمدرضا احتشامی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.