دوره و شماره: دوره 6، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 353-366، صفحه 271-410  XML

1

شناسایی نشانگرهای مولکولی پیوسته با ژن های کنترلکننده عملکرد دانه، طول و عرض برگ پرچم و برگ دوم در گندم نان در شرایط دیم و آبیاری تکمیلی

تحقیقات غلات
صفحه 271-282
یوسف محمدی؛ سید ابوالقاسم محمدی؛ محمد مقدم؛ مظفر روستایی

2

مطالعه نحوه توارث عملکرد و اجزای عملکرد دانه در ژنوتیپ های گندم نان با استفاده از تجزیه میانگین نسل ها

تحقیقات غلات
صفحه 283-292
حسن عبدی؛ محمدحسین فتوکیان؛ صدیقه شعبان پور

3

شناسایی ژنوتیپهای حساس و متحمل به تنش خشکی در گندم نان بر اساس برخی صفات فیزیولوژیک و فنولوژیک

تحقیقات غلات
صفحه 293-305
زینب سلیمانی؛ حسینعلی رامشینی؛ سید محمد مهدی مرتضویان؛ بهروز فوقی

4

اثر زمان کاشت بر روند پر شدن دانه ژنوتیپ‌های گندم نان در شرایط دیم منطقه گنبد کاووس

تحقیقات غلات
صفحه 307-321
رحمت‌اله محمدی گنبد؛ مسعود اصفهانی؛ مظفر روستایی؛ حسین صبوری

5

اثر روش های مختلف خاک ورزی و میزان بقایای گیاهی بر عملکرد، اجزای عملکرد و بازده اقتصادی گندم

تحقیقات غلات
صفحه 323-337
حمیدرضا کمیلی؛ پرویز رضوانی مقدم؛ مسعود قدسی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ محمدرضا جلال کمالی

6

تغییرات عملکرد و اجزای عملکرد گندم آذر2 با پرایمینگ بذر توسط سه تنظیم‌کننده آنتی‌جیبرلین

تحقیقات غلات
صفحه 339-351
فرید شکاری؛ سهیلا کرمی؛ جلال صبا

7

بررسی جریان انرژی و انتشار گازهای گلخانه‌ای در تولید گندم دیم

تحقیقات غلات
صفحه 353-366
زین العابدین امیدمهر

8

شناسایی ترکیب های هتروتیک برای ویژگی های چسبندگی دانه برنج با استفاده از روش GGE بای‌پلات

تحقیقات غلات
صفحه 367-383
مهرزاد اله قلی پور؛ بابک ربیعی

9

اثر دبی و دمای هوای ورودی بر ویژگی های تبدیل و زمان خشک شدن سه رقم شلتوک در خشک کن بسترسیال با چرخه بسته

تحقیقات غلات
صفحه 385-395
ولی کلیکانلو؛ محمد هاشم رحمتی؛ محمدرضا علیزاده؛ رقیه پورباقر

10

برآورد عملکرد برنج با استفاده از مدل VSM و تصاویر ماهواره‌ای در استان گیلان

تحقیقات غلات
صفحه 397-410
لیلا صدوقی؛ مهدی همایی؛ علی‌اکبر نوروزی؛ صفورا اسدی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.