1.

اثر پرایمینگ ماتریکس بر بهبود برخی ویژگی‌های جوانه‌زنی بذر سه رقم سویا [Glycine max (L.) Merrill] رشد یافته تحت شرایط آبیاری محدود

صفحه 1-14
سید مصطفی واسعی کاشانی؛ آیدین حمیدی؛ حسین حیدری شریف‌آباد؛ جهانفر دانشیان

2.

تأثیر تنش شوری و خشکی بر ویژگی‌های جوانه‌زنی بذر و رشد گیاهچه Salsola crassa در شرایط آزمایشگاه و گلخانه

صفحه 15-25
علی طویلی؛ نسیبه قنبری؛ حبیب یزدان شناس

3.

بررسی میزان و سرعت جوانه‌زنی بذر دوازده گیاه دارویی تحت تنش شوری

صفحه 27-36
مهراب یادگاری

4.

تعیین دمای کاردینال جوانه‌زنی بذر ماشک سردسیری و گرمسیری

صفحه 37-43
نبی خلیلی اقدم؛ جلال جلیلیان

5.

بررسی اثر زمان پیری تسریع شده بر بنیه بذر اندازه و شکل‌های مختلف بذر ذرت هیبرید سینگل کراس 704

صفحه 45-53
بیتا اسکوئی؛ اسلام مجیدی هروان؛ آیدین حمیدی؛ فواد مرادی؛ علی مقدم

6.

اثر ترکیبات مختلف تیمارهای هورمونی بر شکست خواب بذر اکوتیپ‌های مختلف زیره سیاه (Bunium persicum)

صفحه 55-67
داود درویشی زیدآبادی؛ مختار جلالی جواران؛ حمید دهقانی؛ سجاد رشیدی‌منفرد؛ امین باقی زاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب