دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 13-26، صفحه 1-98  XML

1

نقش تلقیح بذر گندم (Triticum aestivum L) با کودهای زیستی در کاهش خسارت ناشی از تنش خشکی

علوم و تحقیقات بذر ایران
صفحه 1-12
جواد حسن پور؛ بهنام زند

2

شناسایی و تعیین درصد آلودگی به قارچ های بذرزاد سویا (Glycine max L. Merr.) در استان گلستان و رابطه آن ها با کیفیت بذرهای تولید شده در این منطقه

علوم و تحقیقات بذر ایران
صفحه 13-26
مرتضی گرزین؛ فرشید قادری‌فر؛ سید اسماعیل رضوی؛ ابراهیم زینلی

3

بررسی خصوصیات کمی و کیفی بذر تعدادی از گونه‌های مرتعی در مراتع کلاردشت، استان مازندران، ایران

علوم و تحقیقات بذر ایران
صفحه 27-37
لاله آموزگار؛ جمشید قربانی؛ سید حسن زالی

4

ارزیابی توان دگرآسیبی علف‌هرز خردل وحشی بر مؤلفه‌های جوانه‌زنی چهار رقم گندم با استفاده از روش کروماتوگرافی گازی (GC- MS)

علوم و تحقیقات بذر ایران
صفحه 38-55
حسین رضوانی؛ جعفر اصغری؛ سید محمدرضا احتشامی

5

تأثیر تلقیح پیاز با چهار گونه قارچ میکوریزا بر عملکرد کمی و کیفی دو گونه سوسن

علوم و تحقیقات بذر ایران
صفحه 57-65
محمد ارجمند علوی؛ عبدالله حاتم زاده؛ سید محمدرضا احتشامی

6

تأثیر بیوپرایمینگ بذر با قارچ‌های Piriformospora indica و Trichoderma virens بر مؤلفه‌های رویشی، مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاهچه ماش سبز (Vigna radiata L.)

علوم و تحقیقات بذر ایران
صفحه 67-78
ندا سلیمی تملی؛ فهیمه سراج؛ همت اله پیردشتی؛ یاسر یعقوبیان


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.