1.

ارزیابی قابلیت جذب انرژی بتن خود‌تراکم الیافی حاوی ذرات نانوسیلیس

صفحه 19-36
مرتضی حسینعلی بیگی؛ جواد برنجیان؛ امید لطفی عمران؛ ایمان محمدپورنیک بین

2.

مقایسۀ نرخ واکنش پوزولانی سل‌های نانوسیلیس در مقایسه با نانوسیلیس‌های پایروژنیک

صفحه 37-44
طیبه پرهیزکار؛ علیرضا باقری؛ سیدحسام مدنی؛ امیرمازیار رئیس قاسمی

3.

اثر میلگرد به عنوان قید در مقابل جمع‌شدگی و نشست خمیری بتن خود‌ تراکم تعمیری

صفحه 45-54
پرویز قدوسی؛ علی اکبر شیرزادی جاوید

4.

ارائۀ راهکاری زیست‌محیطی برای بازیافت بطری های زبالۀ پت به کمک جایگزین کردن آن‌ها به عنوان ریزدانه در بتن

صفحه 7-18
ابراهیم رحمانی؛ مهدی دهستانی؛ مرتضی حسینعلی بیگی

5.

شبیه‌سازی تغییرشکل و تخریب در قاب‌های بتن مسلح توسط مقطع معادل‌سازی شده تحت بار انفجار

صفحه 55-68
رمضانعلی ایزدی‌فرد؛ طه پارسائیان؛ علیرضا موذن؛ احسان موبدی

6.

مطالعۀ آزمایشگاهی تاثیر مقدار دوده سیلیسی روی عملکرد بتن پودری واکنشی (RPC)

صفحه 69-78
علیرضا خالو؛ محمد مهدی خداویردی زنجانی؛ خلیل عزیزی

7.

تعیین مقاومت درجای بتن و ملات تعمیری خود تراکم بر بسترهای مختلف بتنی با استفاده از روش‌های پیچش، منطق فازی و شبکه‌های عصبی مصنوعی

صفحه 79-90
محمود نادری؛ اویس قدوسیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب