1.

ارائۀ الگوی بارجانبی برای طراحی لرزه‌ای قا ب‌های خمشی منظم

صفحه 97-105
عبدالله حسینی؛ محمد شفیعی

2.

بررسی ساخت بتن خودتراکم با استفاده از درشت‌دانه‌های بازیافتی

صفحه 9-20
پیام حسینی؛ علیرضا خالو؛ محمد مهدی خداویردی زنجان

3.

طراحی و اصلاح خواص بتن بدون اسلامپ و پیش‌بینی مقاومت فشاری آن با استفاده از روش فازیعصبی تطبیقی

صفحه 21-31
میثم نجیمی؛ جعفر سبحانی؛ علیرضا پورخورشیدی

4.

مدل‌سازی اجزای محدود جهت تخمین ظرفیت خمشی و میزان بازتوزیع لنگر در اعضای خمشی سراسری قاب‌های بتن مسلح تقویت شده با ورق‌های CFRP

صفحه 33-41
فرهنگ فرحبد

5.

بررسی عملکرد مکانیکی و دوام بتن پلیمری تهیه شده از رزین پلی‌استر

صفحه 43-49
مسعود جمشیدی

6.

مقایسۀ مقاومتی بتن‌های حاوی الیاف برای تولید ورق‌های بتنی با مقاومت بالا

صفحه 51-59
مهراد آرام؛ حسین میسمی

7.

بررسی توزیع تنش و مقاومت خمشی بتن سبک سازه ای

صفحه 61-72
علی رضا انتظاری؛ جمشید اسماعیلی

8.

تحلیل فنّی روش‌های نرم افزاری در طرّاحی روسازی بتنی غیرمسلّح درزدار

صفحه 73-87
ابوالفضل حسنی؛ منصور فخری؛ ابوالفضل گل‌محمدی

9.

مدل‌سازی المان محدود تاثیر نوع سنگ‌دانه های بتن در بازشدگی درز در روسازی های بتنی

صفحه 89-95
علی منصور خاکی؛ احسان آزادروش


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب