1.

فناوری دروغ سنجی؛ تهدیدی بر علیه حریم خصوصی

صفحه 7-28
حسین آقابابایی؛ زهرا احمدی ناطور

2.

مطالعه تطبیقی راهبردهای اصلاحی و درمانی، در مرحله اجرای مجازات زندان، در ایران و کانادا

صفحه 29-60
شهرام ابراهیمی؛ عبداله ایزدی

3.

تحلیل جرم ایجاد مزاحمت تلفنی

صفحه 61-83
محمدجعفر حبیب زاده؛ عادل علی پور

4.

بررسی تاثیر افکار عمومی بر ابقای مجازات اعدام در غرب

صفحه 85-104
محسن مرادی حسن آباد؛ فیروز محمودی جانکی

5.

کدهای رفتاری و پیشگیری از بزهکاری

صفحه 105-134
محبوبه منفرد؛ امیرحسین جلالی فراهانی

6.

مقابله با هرزه نگاری کودکان: بررسی تطبیقی اسناد بین المللی و قوانین کیفری ایران

صفحه 135-159
مرجان نگهی

7.

سن و مسئولیت کیفری: بازخوانی نظریه مشهور فقهای امامیه

صفحه 161-185
رحیم نوبهار

8.

گفتمان «پیمان حقوق کودک» در زمینه پیشگیری از بزهکاری

صفحه 187-204
امیرحسن نیازپور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب