1.

بازنگری روایات تاریخی یزگرد اول و بهرام پنجم با تأکید بر تحلیل ‌انتقادی گفتمان

صفحه 9-38
علیرضا نیکویی؛ بهزاد برکت؛ معصومه غیوری

2.

بازنمایی هویت زن در آثار داستان‌نویسانِ زنِ دهۀ هشتاد

صفحه 39-63
قدسیه رضوانیان؛ هاله کیانی بارفروشی

3.

سبکِ زبانِ زنانه در خاطرات تاج‌السلطنه

صفحه 65-90
فاطمه رضوی؛ مریم صالحی نیا

4.

ساخت شبکه‌ای غزل کلاسیک فارسی (مطالعة موردی: غزل سنائی)

صفحه 91-115
سید مهدی زرقانی

5.

بررسی شخصیت‌های داستان «اناربانو و پسرهایش» از منظرِ «تن بیگانة» کریستوا

صفحه 117-135
ابراهیم سلیمی کوچی؛ فاطمه سکوت جهرمی

6.

نمود نحوی روایت در مصیبت‌نامۀ عطار نیشابوری

صفحه 137-157
سپیده جواهری؛ مهدی نیک منش

7.

ماهیت چندساحتی زبان در اندیشۀ ناصرخسرو و سوسور

صفحه 153-173
فرزاد بالو؛ مهدی خبازی کناری


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.