1.

وجوه گفتمانی نگاهِ شاعرانِ نوگرا به شعر کلاسیک

صفحه 9-39
رضا چراغی

2.

تحلیل روایت‌شناختی بر دوازده روایت از «سلیمان و مرد گریزان از عزرائیل»

صفحه 41-69
محمد پارسانسب؛ نرجس نیکان فر

3.

ساختار روایی کلیله و دمنه براساس گفتمان‌کاویِ تعاملِ رای و برهمن

صفحه 71-100
پارسا یعقوبی جنبه سرایی؛ فاتح احمدپناه

4.

مؤلفه‌های رمان نو در داستان «خواب خون» از بهرام صادقی

صفحه 101-123
عبدالله حسن زاده میرعلی؛ سید رزاق رضویان

5.

جایگاه متن، مؤلف و خواننده از دیدگاه اُمبرتو اِکو

صفحه 125-143
فاطمه رحیمی

6.

آمیزش اسطوره و حماسه در روایتی دیگر از بانوگشسب‌نامه

صفحه 145-170
زهرا ریاحی زمین؛ عظیم جباره ناصرو

7.

شاهنامه و دیدگاه سه تن از شارحان

صفحه 171-192
محمدرضا نصر اصفهانی؛ فریبا فرخ نژاد


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب