1.

بررسی رابطة تجربة عرفانی و زبان تصویری در عبهرالعاشقین

صفحه 7-25
محمود فتوحی؛ مریم علی نژاد

2.

«تزریق» نوعی نقبضة هنجار ستیزِ طنزآمیز در ادبیات فارسی

صفحه 27-56
سعید شفیعیون

3.

تحلیل نمادینگی عناصر خاک و باد در اساطیر و شاهنامة فردوسی براساس نقد اسطوره

صفحه 57-82
فرزاد قائمی؛ محمد جعفر یاحقی؛ مهدخت پورخالقی

4.

نگاهی به اثرپذیری اشعار شفیعی کدکنی

صفحه 83-108
محمد بامدادی؛ فاطمه مدرسی

5.

نگاهی به سیر آرا و عقاید دربارة نظریة محاکات

صفحه 207-226
محمد طاهری

6.

بررسی توصیفی، تحلیلی و انتقادی رمانهای عامه پسند ایرانی

صفحه 109-136
علی صفایی؛ کبری مظفری

7.

اگزیستانسیالیسمِ «هدایت» و بن بست نوستالژی در سگ ولگرد

صفحه 137-156
سیدکاظم موسوی؛ فاطمه همایون

8.

روایت های مطایبه آمیز هزار و یک شب

صفحه 157-186
نجمه حسینی سروری؛ محمدرضا صرفی؛ محمود مدبری؛ ناصر محسنی نیا

9.

نقد و بررسی داستانی از جیمز تربر بر اساس دیدگاه روان شناختی کارن هورنای

صفحه 187-206
محمود رضایی دشت ارژنه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب