مهدوی, عقیل, پوزش جدیدی, رقیه, آزالی علمداری, کریم. (1401). اثرات تمرین تناوبی شدید و مکمل کورکومین بر مقدار پروتئین‌های شوک گرمایی ۶۰ و ۲۰ و بیان میکرو RNA‌های ۲۱ و ۳۰ در بافت قلب موش‌های صحرایی تحت مواجهه با آرسنیک. فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 12(1), 35-58. doi: 10.22124/jme.2023.21057.223
عقیل مهدوی; رقیه پوزش جدیدی; کریم آزالی علمداری. "اثرات تمرین تناوبی شدید و مکمل کورکومین بر مقدار پروتئین‌های شوک گرمایی ۶۰ و ۲۰ و بیان میکرو RNA‌های ۲۱ و ۳۰ در بافت قلب موش‌های صحرایی تحت مواجهه با آرسنیک". فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 12, 1, 1401, 35-58. doi: 10.22124/jme.2023.21057.223
مهدوی, عقیل, پوزش جدیدی, رقیه, آزالی علمداری, کریم. (1401). 'اثرات تمرین تناوبی شدید و مکمل کورکومین بر مقدار پروتئین‌های شوک گرمایی ۶۰ و ۲۰ و بیان میکرو RNA‌های ۲۱ و ۳۰ در بافت قلب موش‌های صحرایی تحت مواجهه با آرسنیک', فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 12(1), pp. 35-58. doi: 10.22124/jme.2023.21057.223
مهدوی, عقیل, پوزش جدیدی, رقیه, آزالی علمداری, کریم. اثرات تمرین تناوبی شدید و مکمل کورکومین بر مقدار پروتئین‌های شوک گرمایی ۶۰ و ۲۰ و بیان میکرو RNA‌های ۲۱ و ۳۰ در بافت قلب موش‌های صحرایی تحت مواجهه با آرسنیک. فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 1401; 12(1): 35-58. doi: 10.22124/jme.2023.21057.223


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب