محمدیان, تکاور, جانگران نژاد کاهدی, عبدالحسین, موسوی, سیده پروا, تابنده, محمدرضا, لب آبیان, هدی, رباط کریمی, صادق. (1401). تاثیر پروسل به تنهایی و در ترکیب با Lactobacillus plantarum و Lactobacillus pentosus بر شاخص‌های بیوشیمیایی و برخی آنزیم های اکسیداتیو سرم قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss). فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 10(2), 85-102. doi: 10.22124/japb.2021.20521.1435
تکاور محمدیان; عبدالحسین جانگران نژاد کاهدی; سیده پروا موسوی; محمدرضا تابنده; هدی لب آبیان; صادق رباط کریمی. "تاثیر پروسل به تنهایی و در ترکیب با Lactobacillus plantarum و Lactobacillus pentosus بر شاخص‌های بیوشیمیایی و برخی آنزیم های اکسیداتیو سرم قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)". فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 10, 2, 1401, 85-102. doi: 10.22124/japb.2021.20521.1435
محمدیان, تکاور, جانگران نژاد کاهدی, عبدالحسین, موسوی, سیده پروا, تابنده, محمدرضا, لب آبیان, هدی, رباط کریمی, صادق. (1401). 'تاثیر پروسل به تنهایی و در ترکیب با Lactobacillus plantarum و Lactobacillus pentosus بر شاخص‌های بیوشیمیایی و برخی آنزیم های اکسیداتیو سرم قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)', فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 10(2), pp. 85-102. doi: 10.22124/japb.2021.20521.1435
محمدیان, تکاور, جانگران نژاد کاهدی, عبدالحسین, موسوی, سیده پروا, تابنده, محمدرضا, لب آبیان, هدی, رباط کریمی, صادق. تاثیر پروسل به تنهایی و در ترکیب با Lactobacillus plantarum و Lactobacillus pentosus بر شاخص‌های بیوشیمیایی و برخی آنزیم های اکسیداتیو سرم قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss). فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 1401; 10(2): 85-102. doi: 10.22124/japb.2021.20521.1435


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب