کاکاوند, فرحناز, ایری, عاطفه, رضایی شادگان, مریم, بیگدلی, مسعود, حیدرزاده بزرگر, دانیال, زمانی, وحید, برخوردار, محسن, هوشمند, پریا, زارع مهرآبادی, اسماعیل, هدایتی, علی اکبر. (1400). اثر سمیت نیترات نقره بر برخی شاخص‌های خونی ماهی تیلاپیای نیل (Oreochromis niloticus) تغذیه شده با سطوح مختلف پربیوتیک قارچ صدفی (Pleurotus ostreatus). فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 9(4), 141-160. doi: 10.22124/japb.2021.18655.1411
فرحناز کاکاوند; عاطفه ایری; مریم رضایی شادگان; مسعود بیگدلی; دانیال حیدرزاده بزرگر; وحید زمانی; محسن برخوردار; پریا هوشمند; اسماعیل زارع مهرآبادی; علی اکبر هدایتی. "اثر سمیت نیترات نقره بر برخی شاخص‌های خونی ماهی تیلاپیای نیل (Oreochromis niloticus) تغذیه شده با سطوح مختلف پربیوتیک قارچ صدفی (Pleurotus ostreatus)". فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 9, 4, 1400, 141-160. doi: 10.22124/japb.2021.18655.1411
کاکاوند, فرحناز, ایری, عاطفه, رضایی شادگان, مریم, بیگدلی, مسعود, حیدرزاده بزرگر, دانیال, زمانی, وحید, برخوردار, محسن, هوشمند, پریا, زارع مهرآبادی, اسماعیل, هدایتی, علی اکبر. (1400). 'اثر سمیت نیترات نقره بر برخی شاخص‌های خونی ماهی تیلاپیای نیل (Oreochromis niloticus) تغذیه شده با سطوح مختلف پربیوتیک قارچ صدفی (Pleurotus ostreatus)', فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 9(4), pp. 141-160. doi: 10.22124/japb.2021.18655.1411
کاکاوند, فرحناز, ایری, عاطفه, رضایی شادگان, مریم, بیگدلی, مسعود, حیدرزاده بزرگر, دانیال, زمانی, وحید, برخوردار, محسن, هوشمند, پریا, زارع مهرآبادی, اسماعیل, هدایتی, علی اکبر. اثر سمیت نیترات نقره بر برخی شاخص‌های خونی ماهی تیلاپیای نیل (Oreochromis niloticus) تغذیه شده با سطوح مختلف پربیوتیک قارچ صدفی (Pleurotus ostreatus). فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 1400; 9(4): 141-160. doi: 10.22124/japb.2021.18655.1411


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب