امیر محمدی, فرشته, جلالی سندی, جلال. (1392). تأثیر اسانس(Rosmarinus officinallis (Lamiaceae بر مرگ و میر و فیزیولوژی سوسک برگ خوار نارون Xanthogaleruca luteola Mull. (Coleoptera: Chrysomelidae. فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 3(3), 59-68.
فرشته امیر محمدی; جلال جلالی سندی. "تأثیر اسانس(Rosmarinus officinallis (Lamiaceae بر مرگ و میر و فیزیولوژی سوسک برگ خوار نارون Xanthogaleruca luteola Mull. (Coleoptera: Chrysomelidae". فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 3, 3, 1392, 59-68.
امیر محمدی, فرشته, جلالی سندی, جلال. (1392). 'تأثیر اسانس(Rosmarinus officinallis (Lamiaceae بر مرگ و میر و فیزیولوژی سوسک برگ خوار نارون Xanthogaleruca luteola Mull. (Coleoptera: Chrysomelidae', فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 3(3), pp. 59-68.
امیر محمدی, فرشته, جلالی سندی, جلال. تأثیر اسانس(Rosmarinus officinallis (Lamiaceae بر مرگ و میر و فیزیولوژی سوسک برگ خوار نارون Xanthogaleruca luteola Mull. (Coleoptera: Chrysomelidae. فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 1392; 3(3): 59-68.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب