حسینی, مجتبی, قربانی, رضا, نصیری محلاتی, مهدی, فلاح پور, فرنوش. (1392). ارزیابی اثر کوددهی نیتروژن در گیاه کلزا بر توانایی های زیستی و نرخ تغییر جمعیت شته خردل (Lipaphis erysimi (Hem.: Aphididae. فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 3(4), 27-39.
مجتبی حسینی; رضا قربانی; مهدی نصیری محلاتی; فرنوش فلاح پور. "ارزیابی اثر کوددهی نیتروژن در گیاه کلزا بر توانایی های زیستی و نرخ تغییر جمعیت شته خردل (Lipaphis erysimi (Hem.: Aphididae". فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 3, 4, 1392, 27-39.
حسینی, مجتبی, قربانی, رضا, نصیری محلاتی, مهدی, فلاح پور, فرنوش. (1392). 'ارزیابی اثر کوددهی نیتروژن در گیاه کلزا بر توانایی های زیستی و نرخ تغییر جمعیت شته خردل (Lipaphis erysimi (Hem.: Aphididae', فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 3(4), pp. 27-39.
حسینی, مجتبی, قربانی, رضا, نصیری محلاتی, مهدی, فلاح پور, فرنوش. ارزیابی اثر کوددهی نیتروژن در گیاه کلزا بر توانایی های زیستی و نرخ تغییر جمعیت شته خردل (Lipaphis erysimi (Hem.: Aphididae. فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 1392; 3(4): 27-39.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب