یزدانیان, محسن, خباز صابر, حدیث, افشاری, علی. (1392). تاثیر غلظت قند و دفعات تغذیه بر طول عمر و تولید نتاج حشرات کامل زنبور پارازیتویید( Habrobracon hebetor (Hymenoptera: Braconidae. فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 3(4), 1-16.
محسن یزدانیان; حدیث خباز صابر; علی افشاری. "تاثیر غلظت قند و دفعات تغذیه بر طول عمر و تولید نتاج حشرات کامل زنبور پارازیتویید( Habrobracon hebetor (Hymenoptera: Braconidae". فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 3, 4, 1392, 1-16.
یزدانیان, محسن, خباز صابر, حدیث, افشاری, علی. (1392). 'تاثیر غلظت قند و دفعات تغذیه بر طول عمر و تولید نتاج حشرات کامل زنبور پارازیتویید( Habrobracon hebetor (Hymenoptera: Braconidae', فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 3(4), pp. 1-16.
یزدانیان, محسن, خباز صابر, حدیث, افشاری, علی. تاثیر غلظت قند و دفعات تغذیه بر طول عمر و تولید نتاج حشرات کامل زنبور پارازیتویید( Habrobracon hebetor (Hymenoptera: Braconidae. فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 1392; 3(4): 1-16.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب