لطیفیان, مسعود, راد, بهار, راه خدایی, اسماعیل, شاکرمی, جهانشیر. (1393). برهمکنش عصاره چریش و قارچ Beauveria bassiana Vuillemin بر زنده مانی شپشه دندانه دارOryzaephilus surinaemnsis L. در شرایط آزمایشگاهی. فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 4(1), 35-46.
مسعود لطیفیان; بهار راد; اسماعیل راه خدایی; جهانشیر شاکرمی. "برهمکنش عصاره چریش و قارچ Beauveria bassiana Vuillemin بر زنده مانی شپشه دندانه دارOryzaephilus surinaemnsis L. در شرایط آزمایشگاهی". فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 4, 1, 1393, 35-46.
لطیفیان, مسعود, راد, بهار, راه خدایی, اسماعیل, شاکرمی, جهانشیر. (1393). 'برهمکنش عصاره چریش و قارچ Beauveria bassiana Vuillemin بر زنده مانی شپشه دندانه دارOryzaephilus surinaemnsis L. در شرایط آزمایشگاهی', فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 4(1), pp. 35-46.
لطیفیان, مسعود, راد, بهار, راه خدایی, اسماعیل, شاکرمی, جهانشیر. برهمکنش عصاره چریش و قارچ Beauveria bassiana Vuillemin بر زنده مانی شپشه دندانه دارOryzaephilus surinaemnsis L. در شرایط آزمایشگاهی. فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 1393; 4(1): 35-46.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب